پلان کانکس 12*2.40 یا 12*3 متر

نقشه و چیدمان محدود به پلانهای ذیل نمی باشد

این پلانها برای کانکسهای با عرض 2.40 یا 3 متر و بعضا" تا 3.40 مترعرض می باشند, همچنین طول 12 متر می باشد و برای کانکسهای با طول 10 نیز کار برد دارند

انواع پلان کانکس 12*2.40 یا 12*3 متر

پلان کانکس 12*2.40 یا 12*3 متر - سه اتاقه - کد:144
پلان کانکس 2.40*12 یا 3*12متر - سه اتاقه - کد:143
پلان کانکس 2.40*12 یا 3*12 متر - دو اتاقه با آشپزخانه در راهرو - کد:140
پلان 2.40*12 یا 3*12 متر - دو اتاقه با آشپزخانه و سرویس بهداشتی در راهرو - کد:141
پلان کانکس 2.40*12 یا 3*12متر - دو اتاقه - کد: 145
پلان کانکس 12*2.40 یا 12*3 متر - سالن - کد: 142