ارتباط با ما

تلفکس: 56450550-021

 تلفن: 56868758-021 

 

طراحی سایت
شنبه 4 فروردين 1397.
-
السبت 8 رجب 1439.
-
Mar 24 2018.
-

کانکس 2.40*12 یا 3*12 متر

کانکس 12*3 متر سه اتاقه - کد: 131
کانکس 12*3 متر دو اتاقه راهرو دار - کد: 122
کانکس در محوطه حیاط - کد: 309
حمل و ارسال کانکس 12*3 متر - کد: 175
کانکس 3*12 متر - مدل نما ساییدینگ با سقف ورق سفال - کد: 2- 103
کانکس با ورق طرح سفال- کد: 107
کانکس 2.40*12 متر سه اتاقه با سرویس بهداشتی 2 چشمه در دو سمت - کد : 105
کانکس 3*12 متر - کد: 121
کانکس 3*12 متر - مدل نما ساییدینگ - کد: 103
کانکس 3.5*12 متر - مدل ساندویچ پانل - کد: 126
کانکس 12 *2.40 متر - کد: 106
سرویس بهداشتی دوچشمه در عرض کانکس 2.40*12 متر - کد : 108
کانکس با با سقف ورق سفال پالرمو - کد: 127
پلان کانکس 12 متر طول وعرض 2.40 یا 3 یا 3.40 متر , سوییت دو اتاقه - کد:516
کانکس 3*12 متر - پایه دار - کد: 121

 
شنبه
فروردين
1397
04
 

translate/ترجمه