ارتباط با ما

تلفکس: 56450550-021

 تلفن: 56868758-021 

 

طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
-
الإثنين 30 ربيع أول 1439.
-
Dec 18 2017.
-

کانکس 2.40*6 یا 3*6 متر

کانکس به طول 6 متر با عرض 3 متر درب بر روی ضلع 3 متر - کد: 603
کانکس 6 متر طول با عرض2.40 متربا درب به عرض - کد: 609
کانکس 6 متر طول با پنجره ها در کنج- کد: 608
کانکس به طول 6 متر با عرض 2.40 متر - کد: 602
کانکس به طول 6 متر با عرض 2.40 متر - کد: 601

 
دوشنبه
آذر
1396
27
 

translate/ترجمه