کاروان (کانکس چرخدار)

کانکس چرخدار یا کاروان سیار

این محصول کانکس ارمغان ایرانیان, مورد نیاز استفاده کنندگانی می باشد که هر روز یا در اکثر مواقعه نیاز به جابجایی های مکرر در کوتاه مدت دارند.

ابعاد کانکس چرخدار  :

4*2.40 متر بصورت تک محور ( دو چرخ) و یا دو محور( چهار چرخ)

6*2.40 متر بصورت دومحور ( چهار چرخ)


مشخصات فنی کاروان / کانکس چرخدار کانکس ارمغان ایرانیان به اختصار:

  • چرخها :لاستیک پیکانی / لندرور /نیسان/ توپی و رینگ مربوطه
  • محورها ومالبند : از ناودانی دوبل شده و پروفیلهای 80*40 و ....

تجهیزات اضافی: جک , تانکر و .... سایر تجهیزات رفاهی سایر کانکسها قابل نصب وتعبیه می باشد .

 

کانکس چرخدار -مدل پرچم - ویژه فرمانداری -کد:302
کانکس چرخدار 2.40*4 متر دومحور- کد: 361
کانکس چرخدار - سقف نیم هلال- کد: 3-302
کانکس چرخدار,2.40*6 متر- دومحور , با پلکان, کد: 1-334
کانکس چرخدار - نما سایدیینگ - کد:25
کانکس چرخدار - پرچم - کد:1-302
جک پیچی برای زیر کانکس - کد: 326
کاروان , کانکس چرخدار کد:334
کانکس چرخدار - کد:2-334
جک , پمپ آب و تانکر زیر کانکس- کد: 360
تانکر زیر کانکس با جک و پمپ آب - کد:362